Welkom PHP 8.0!

Een nieuwe scripttaal waar menig webdeveloper al sinds enige tijd met grote smart op zit te wachten. Ook Esmero is hier als Hostingpartner zeer blij mee. Maar laten we bij het begin beginnen, wat is PHP eigenlijk en welke rol dient het? Wat is PHP?  Waar PHP voorheen stond voor Personal Home Page, dekt dit tegenwoordig niet geheel de lading meer. Daarom staat PHP tegenwoordig voor Hypertext Preprocessor. PHP is een scripttaal die al in 1994 is ontworpen om op webservers geavanceerde website pagina’s te kunnen maken, destijds in een nog vrij uitgeklede vorm. Iedere nieuwe vorm van deze taal wordt samengevat in een versienummer. In dit geval zijn we dus aanbeland in de 8e versie van deze taal. Op deze versies vinden gedurende de gebruiksduur verschillende patches (updates) plaats welke na de eerste punt worden beschreven. Zo draaien veel systemen nu op versie 7.3 of 7.4. Daarnaast is een van de grote voordelen van de PHP scripttaal dat deze uniform is. Dit maakt het voor de klant dus makkelijker om services over te dragen indien gewenst.  De scripttaal wordt tegenwoordig door diverse grote website builders gebruikt. Zo draaien onder andere de websites gemaakt met WordPress, Joomla en Magento volledig op deze taal. Voornoemde ondersteunen ook PHP 8.0. Maar wat maakt deze 8.0 nou beter als zijn voorganger?
Snellere ontwikkeling Voor de frequente gebruikers van de PHP scripttaal is het uitbrengen van versie 8.0 in ieder geval al veelbelovend. Voor webdevelopers betekent de update namelijk dat zij efficiënter, consistent en duidelijker te werk kunnen gaan. Behalve dat dit tijdbesparend is voor de webdeveloper, kan voor de klant in dezelfde tijd een veiligere, toegankelijkere maar vooral ook snellere App of Website worden gemaakt. Dit wordt mogelijk gemaakt door de verschillende ‘fixes’ in onder andere bugs, taalverbeteringen en API’s.  Constructor property promotion Bij het gebruik van PHP wordt er zoals eerder benoemd geschreven in een scripttaal. Deze taal bestaat uit verschillende regels. Door de verbetering in de Constructor Property wordt het mogelijk gemaakt om dezelfde eigenschappen te beschrijven in minder regels. Zo zijn er verschillende eigenschappen samengevoegd en wordt het voor de webontwikkelaars minder herhaling bij het schrijven van de taal. JIT (Just-in-Time) Compiler Een andere nieuwe feature voor PHP 8.0. is dat het gebruik maakt van de Just-in-Time compiler. Deze compiler verwerkt de geschreven PHP code naar een taal die jouw computer begrijpt. Deze taal geeft instructies aan de processor van een computer waarmee de computer de gegeven opdrachten kan uitvoeren. In het geval van de JIT Compiler is het zelfs zo dat vaak gebruikte code wordt opgeslagen zodat deze code opnieuw gebruikt kan worden indien nodig. Dit komt vooral ten gunste van de snelheid voor de gebruiker, echter is het wel zo dat het waarschijnlijk nog wel even duurt voordat de gemiddelde gebruiker hier daadwerkelijk iets van zal gaan merken.
Daarnaast heeft PHP 8.0 nog diverse andere updates voor ons in petto, die met name voor de webdevelopers erg interessant zijn. De voornaamste updates staan hieronder opgesomd; 
  •       Union Types;
  •       Named Arguments;
  •       Match Expressions;
  •       Attributes;
  •       Nullsafe Operator;
  •       Weak Maps. 
Mocht je over deze updates meer willen lezen dan verwijzen we je graag door naar de pagina waar PHP al haar nieuwe releases met ons deelt.  https://www.php.net/releases/8.0/en.php Belangrijke wijzigingen Naast enkele nieuwe features zijn er ook diverse wijzigingen in de reeds bestaande functionaliteiten. Eén van de grootste wijzigingen hierop is zoals eerder genoemd de manier waarop de foutafhandeling van PHP 8.0. plaatsvindt. De eerdere versies van PHP zijn een stuk coulanter wanneer het aankomt op fouten in de geschreven code. Waar voorheen een flag ‘notice’ kwam te staan wanneer de code niet geheel correct was is deze nu opgeschaald naar ‘warning’. Veiligheid van de services die draaien op PHP 8.0. is hierbij de belangrijkste drijfveer geweest. PHP 8.0 en WordPress  Vanaf versie 5.6 van WordPress wordt PHP 8.0 ondersteund, let hierbij wel op dat deze versie een betaversie betreft. Vanaf de eerstvolgende grote update zal de taal daadwerkelijk volledige ondersteuning krijgen. Op het moment van schrijven zijn er nog veel plugins op WordPress die de nieuwe PHP taal nog niet ondersteunen, de ontwikkelaars van deze plugins zullen deze dus eerst compatible moeten maken met PHP 8.0. Esmero ondersteunt PHP 8.0! PHP 8.0. wordt door Esmero reeds ondersteund en kan door klanten worden gebruikt. In het Customer Panel kan worden gekozen welke versie PHP op de webservices worden toegepast.  Tot Slot Deze nieuwe PHP 8.0. geeft een hoop nieuwe mogelijkheden, met name in betrouwbaarheid, snelheid en veiligheid. Daarnaast wordt het voor de gebruiker een stuk makkelijker gemaakt door overtollige scriptregels samen te voegen. Het enige minpunt is dan ook dat het voorlopig nog wel even duurt voordat alle bestaande applicaties die gebruik maken van oudere PHP scripts de overgang naar PHP 8.0. hebben gevonden.